Széchenyi2020 ESZA
kontraszt kontraszt

EFOP-1.2.9-17-2017-00077

Képzések


OKJ SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ TANFOLYAM

Az OKJ Szociális gondozó és ápoló tanfolyam térítésmentesen (1300 óra) két helyszínen, Őriszentpéteren és Zalaegerszegen valósul meg. A gyakorlati foglalkozásoknak a Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc és a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény ad otthont.

A képzés célja: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges baleset, vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A képzés célcsoportja: A munkaerőpiac azon résztvevői, akik elkötelezettséget éreznek a szociális területen a Szociális gondozó és ápoló képzés iránt és a szakképesítés megszerzése után ezen a munkaterületen kívánnak elhelyezkedni. Kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.)

Jelentkezés feltétele: Alapfokú iskolai végzettség

A tanfolyam ideje: 2018. július – 2019. március

A képzési napokon egy étkezést, utazási támogatást és gyermekmegőrzést igény esetén biztosítunk. A képzés sikeres vizsga esetén középfokú végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítvánnyal zárul és hiányszakma lévén kiemelt esélyt biztosít az elhelyezkedés terén.

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

A 30 órás térítésmentes képzés célja: A felnőtt lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztése, olyan digitális kompetenciák elsajátítása, mint az információ gyűjtése, felhasználása és tárolása; digitális tartalmak létrehozása; probléma-megoldás, gyakorlati alkalmazás; digitális, internet alapú kommunikáció és IKT biztonság.

A képzés során megszerezhető kompetenciák: információgyűjtés online, böngészés, keresés, letöltés, levelezőrendszer használata, e-mail cím létrehozása, szöveges dokumentum készítése, táblázatkezelés, alkalmazások telepítése, futtatása, biztonságos számítógéphasználat.

A képzés célcsoportja: A 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott felnőttek, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.)

Helyszín: SZÁM-PONT Kft. (8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 4-8.)

Időpont: hétfőn-kedden 8:30-tól 15:15-ig, szerdán-csütörtökön: 8:30-tól 14:30-ig.

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

Turnusok: 2018. szeptember 3-6.
2018. szeptember 10-13.
2018. szeptember 17-20.
2018. szeptember 24-27.
2018. október 1-4.
2018. október 8-11.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.
A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

ÖNISMERET ÉS ÉNKÉP

A 20 órás térítésmentes képzés célja: Megismertetni az egyént az énnel kapcsolatos fogalmakkal, az énkép kialakulásában szerepet játszó tényezőkkel, valamint a reális és ideális énkép hatásával a teljesítményre, továbbá bemutatni a reális önismeret és az egészséges lelki működés összefüggéseit.

A képzés célcsoportja: Szociális ellátásban résztvevők, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

A képzés során megszerezhető kompetenciák: az énkép és a teljesítmény összefüggésének megismerése, az önismeret fejlődési modell bemutatása, a munkában felhasználható terápiás technikák elsajátítása, az érzelmek rendszerezésének segítse és motiváció a cselekvésre.

Helyszín: Zalaegerszeg, Őriszentpéter

Időpont: hétfőn-kedden 8:30-tól 16:30-ig, szerdán 8:30-tól 12:10-ig.

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

Turnusok:
2018. szeptember 3-6.
2018. szeptember 17-19.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

ÉRZÉKENYÍTÉS CÉGVEZETŐK, MUNKÁLTATÓK SZÁMÁRA

A 20 órás térítésmentes képzés célja: Az érzékenyítő tréningen résztvevők segítő attitűdöt sajátíthatnak el, megtanulhatják felismerni saját korlátiakat, határaikat, a tapintatos, de egyértelmű közlések módját, pontosan érzékelni saját szerepüket, kezelni a kialakult játszmákat, és a konfliktusmegoldó készségüket növelni.

A képzés célcsoportja: Minden munkavállaló, különösen az olyan munkacsoportokban dolgozók, ahol magas a hátrányos helyzetű vagy beilleszkedési problémával küszködő személyek száma. Olyan munkahelyi vezetők, akiknek a munkavállalói közt jelentős számban találhatóak hátrányos helyzetű személyek.

Helyszín: Zalaegerszeg

Időpont: 2018. szeptember 10-12.; hétfőn-kedden 8:30-tól 16:30-ig, szerdán 8:30-tól 12:10-ig.

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

HATÉKONY IDŐGAZDÁLKODÁS

A 20 órás térítésmentes képzés célja: A hatékony időgazdálkodás, a képzésben résztvevő megismeri az időhöz való viszonyát és személyes kompetenciáit, a képzésben résztvevő a képzés végére ismeri megtanulja elemezni a saját prioritásait; a képzésben résztvevő a képzés végére képes konkrét példák alapján elemezni az időgazdálkodás nehézségének okait; a képzésben résztvevő a képzés végére megismeri a legújabb és a kipróbált időmenedzsment technikákat; megismeri, hogy az elméleti tudást hogyan építheti be a gyakorlatba, amelyekre építhet, tudatosítja azokat a kihívásokat, amelyekre a jövőben figyelmet kell fordítania.

A képzés célcsoportja: A 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott felnőttek, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

A képzés keretében megszerezhető kompetenciák: a képzésben résztvevő a képzés végére megismeri az időhöz való viszonyát és személyes kompetenciáit, amelyekre építhet, tudatosítja azokat a kihívásokat, amelyekre a jövőben figyelmet kell fordítania; megtanulja elemezni a saját prioritásait; képes konkrét példák alapján elemezni az időgazdálkodás nehézségének okait; megismeri a legújabb és a kipróbált időmenedzsment technikákat; megismeri, hogy az elméleti tudást hogyan építheti be a gyakorlatba.

Helyszín: Zalalövő, Őriszentpéter

Időpont: hétfőn-kedden 8:30-tól 16:30-ig, szerdán 8:30-tól 12:10-ig.

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

Turnusok:
2018. október 1-3.
2018. október 15-17.
A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

A 40 órás térítésmentes képzés célja: A személyes hatékonyság fejlesztése érdekében az asszertív kommunikáció, a képzésben résztvevő a képzés végére képes a személyes jogok iránti nagyobb tudatosságra, a képzésben résztvevő a képzés végére képes, az asszertív és nem asszertív viselkedésformák közötti a különbségtételre, a képzésben résztvevő a képzés végére képes a passzív és agresszív viselkedésmódok közötti különbségtételre, a képzésben résztvevő a képzés végére képes a verbális és nonverbális asszertív készségek elsajátítására.

A képzés célcsoportja: A 2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott felnőttek, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

A képzés keretében megszerezhető kompetenciák: a képzésben résztvevő a képzés végére képes a személyes jogok iránti nagyobb tudatosságra, az asszertív és nem asszertív viselkedésformák közötti a különbségtételre, a passzív és agresszív viselkedésmódok közötti különbségtételre és a verbális és nonverbális asszertív készségek elsajátítására.

Helyszín: Zalaegerszeg

Időpont: hétfőtől péntekig 8:30-tól 16:30-ig

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

Turnusok:
2018. október 24-30.
2018. november 5-9.
2018. november 12-16.
A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

KOMMUNIKÁCIÓ A MUNKAHELYEN ÉS A CSALÁDBAN

A 40 órás térítésmentes képzés célja: A tudatos kommunikáció elsajátítása. A kommunikációban rejlő pozitív és negatív tényezők felismerése, alkalmazása. Hasznos kommunikációs panelek. A kommunikáció elsajátítása a gyakorlatban: a munkahelyen és a családban.

A képzés célcsoportja: Minden munkavállaló, különösen az olyan csoportokban dolgozók, ahol magas a hátrányos helyzetű vagy beilleszkedési problémával küszködő személyek száma, kiemelten az aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

A képzés keretében megszerezhető kompetenciák: a képzésben résztvevő a képzés végére képes kommunikációs tulajdonságainak felismerésére és fejlesztésére, a saját személyiségének erős és gyenge pontjainak pontosabb ismeretére, a csoporton belüli együttműködésre, megismeri a munkahelyi etikett fogalmait, képes az értő figyelemre és a hatékonyabb kommunikációra.

Helyszín: Őriszentpéter, Bagod, Zalaegerszeg

Időpont: hétfőtől péntekig 8:30-tól 16:30-ig

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

Turnusok:
2018. november 26-30.
2018. december 3-7.
2019. április 1-5.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

BELSŐ KÉPZÉS - A NŐKÖZPONTOK HATÉKONY MŰKÖDTETÉSÉÉRT

A 20 órás térítésmentes képzés célja, hogy a résztvevők rendelkezzenek azokkal a képességekkel és ismeretekkel, amelyekkel működtetik a Nőközpontokat, támogathatják a nők foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci reintegrációját, megvalósíthatják az együttműködést szakmai partnereikkel.

A képzés célcsoportja: A Nőközpontok munkatársai és szakmai partnereik.

Helyszín: Zalaegerszeg

Időpont: 2019. március 12-14; kedden-szerdán 8:30-tól 16:30-ig, csütörtökön 8:30-tól 12:10-ig.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

TÁRSADALMI PARTNERKÉPZÉS

A 20 órás térítésmentes képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon arra, hogy érzékenyítse, valamint kölcsönös előnyök alapján együttműködés megteremtésére ösztönözze a hálózat tagjait a fenntartható működés megteremtése érdekében. Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek olyan partnerséget, hálózatot generálni, mely a partnerség tagjai által fejlesztett és működtetett szolgáltatások rendszerén keresztül alkalmas az önfenntartó működésre.

A képzés célcsoportja: Állami, önkormányzati intézmények, profitorientált vállalatok, cégek, valamint civil, egyházi, oktatási, szociális szervezetek vezetői, munkatársai, önkéntesei. A képzés elsősorban olyan szervezetek munkatársait érinti, akik érintettek és/vagy érdekeltek egy potenciális hálózat céljainak megvalósításában.

Helyszín: Zalaegerszeg

Időpont: 2019. március 25-27; hétfőn-kedden 8:30-tól 16:30-ig, szerdán 8:30-tól 12:10-ig.

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

MUNKAERŐPIACI REINTEGRÁCIÓ

A 20 órás térítésmentes képzés célja: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő, munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők felkészüljenek az újbóli munkába állásra, fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci kompetenciáikban, megértsék a rövid és hosszútávú tervezés szükségességét életpályájuk alakításában, kapjanak eszközöket mind a tervezéshez, mind a tervek gyakorlatba, cselekvésbe fordításához.

A képzés célcsoportja: Elsősorban a munkaerőpiacról gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, betegség, munkanélküliség miatt távollévő nők.

A képzésen résztvevő tudatosabbá válik az önismeretben, fejlődik az álláskeresési ismeretekben, új technikákat sajátít el, képes lesz kommunikálni az erősségeit, növekszik az önérvényesítő képessége, felismeri a változás szükségességét, erősödik a megoldáskeresési képessége.

Helyszín: Zala megye

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

Turnusok:
2019. április 13.;
2019. május 1.;
2019. május 11.
2019. május 23.;
2019. június 7-8.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

MUNKÁLTATÓK KÉPZÉSE

A 20 órás térítésmentes képzés célja: Cél, hogy a munkaadót képviselő résztvevő érzékennyé váljon a családbarát vállalati kultúra és működés kezdeményezésére és megteremtésére a bemutatott szemlélet és átadott eszközök által. További cél a képzésben résztvevő ösztönzése és felkészítése a képzést követő gyakorlati lépések proaktív megtételére cselekvési terv készítésével.

A képzés célcsoportja: Az EFOP-1.2.9-17 kedvezményezettek munkaerő-piaci partnerei, potenciális munkaadók. Munkaadó vállalkozók, munkaadók felső- és középvezetői, gazdasági, HR és kommunikációs munkatársai.

A képzésen résztvevő a családbarát vállalat működéséről hasznosítható ismereteket sajátít el, fogékonnyá válik az egyedi élethelyzetek kezelésére, felkészültté válik a családbarát működést támogató eszközök és az atipikus foglalkoztatási formák bevezetésére.

Helyszín: Zalaegerszeg

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

További információk feltöltés alatt…

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA

A 20 órás térítésmentes képzés célja: a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve a magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása.

A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és a megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

A képzés célcsoportja: A Nőközpontok ügyfelei: női munkavállalók, pályakezdők, álláskeresők, gyermekgondozásból a munkaerőpiacra visszatérők és családtagjaik.

Helyszín: Zalaegerszeg

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A képzési napokon egy étkezést és igény szerinti gyermekmegőrzést biztosítunk.

A képzés sikeres elvégzése esetén tanúsítványt szereznek a résztvevők.

További információk feltöltés alatt…

A projekt keretében igénybevehető szolgáltatások

KAPCSOLAT