Széchenyi2020 ESZA
kontraszt kontraszt

EFOP-1.2.9-17-2017-00077

Segítő szolgáltatások


PSZICHOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS TANÁCSADÁS

A térítésmentes tanácsadás célja: Pszichológus vagy mentálhigiéniás szakemberünk behatárolja a prevenciós szintet, segítséget nyújt az önálló döntéshez, a gyógyuláshoz, a megelőzéshez, a krízishelyzetek feldolgozásához. A lelki egészséget befolyásoló faktorokat felméri: stressz, életesemények, traumák, agresszió és agresszivitás, függőség, bűn, bűntudat, életkori problémák, krízishelyzetek. A prevenciós szintet behatárolja. A lehetséges alternatívákat mérlegeli, különböző forgatókönyvek ismertet, az emberi kapcsolatok átgondolását támogatja. Igény szerint rehabilitációs és pszichológiai tanácsadást nyújt munkaerőpiacra visszatérők számára vagy munkaerőpiaci képzéshez kapcsolódóan. Segít a krízis megelőzésében, a gyógyításban és a rehabilitációban (burn out szindróma, munkahelyi stressz, stb.). A megtervezett egyéni cselekvési program kivitelezését támogatja, a szükséges korrekciókra felhívja a figyelmet. Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek a Család és KarrierPONT nyújtotta lehetőségekről (tanácsadások, képzések, rendezvények).

A tanácsadás célcsoportja: Aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

Helyszín: Zalaegerszeg, Őriszentpéter

Jelentkezés feltétele:18 éves kor betöltése.

A tanácsadás óraszáma: Maximum öt kontaktóra vehető igénybe térítésmentesen az előre egyeztetett időpontokban.

A tanácsadás ideje alatt gyermekmegőrzést igény esetén biztosítunk.

MENTOR SZOLGÁLTATÁS

A térítésmentes tanácsadás célja: Pályaorientációs, életpálya-fejlesztési, karrier-, munka-, álláskeresési, munkavállalási, pályakorrekciós célú, rehabilitációs célú, reszocializációs, karrierépítési, karriermódosítási, pályafejlesztési és életúttervezési tanácsadás biztosítása. A tanácsadóink naprakész információkkal rendelkeznek a Göcsej és az Őrség területén lévő képzési, fejlesztési, felkészítési szolgáltatásokról és a munkaerő-piaci lehetőségekről. A hozzájuk forduló ügyfelek aktuális élethelyzetét, körülményeit, problémát megismerik, feltárják a valós és rejtett igényeket. Az ügyfél készségeit, képességeit felmérik önismereti és pályaismereti tesztek segítségével, érdeklődési körét meghatározzák, szakmai előéletét megismerik, személyes jövőképét segítenek megfogalmazni. Mérlegelik a lehetséges alternatívákat, különböző forgatókönyveket ismertetnek, egyéb életszerepek súlyának átgondolására világítanak rá, atipikus munkaformákat ismertetnek. Segíti az önálló döntést, a megtervezett egyéni cselekvési program kivitelezését támogatják, a szükséges korrekciókra felhívják a figyelmet. Tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek a Család és KarrierPONT nyújtotta lehetőségekről (tanácsadások, képzések, rendezvények).

A tanácsadás célcsoportja: Aktív korú női munkavállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a magánélet összehangolása, különös tekintettel a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűekre (pl.: pályakezdő fiatal, kisgyermekes, fogyatékos gyermeket nevelő vagy fogyatékossággal élő, gyermekét egyedül nevelő, nagycsaládos, idős hozzátartozót gondozó, stb.).

Helyszín: Zalaegerszeg

Jelentkezés feltétele: 18 éves kor betöltése.

A tanácsadás óraszáma: Maximum öt kontaktóra vehető igénybe térítésmentesen az előre egyeztetett időpontokban.

A tanácsadás ideje alatt gyermekmegőrzést igény esetén biztosítunk.

A projekt keretében igénybevehető szolgáltatások

KAPCSOLAT