KÖZÉRDEKŰ ADATOK


A Társaság vezető tisztségviselője Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető.


A Társaság felügyelőbizottsága háromtagú. A felügyelőbizottság tagjainak neve, megbízási díja:

Bakucz-Zimonyi Emese (elnök): havi bruttó 80.000.- Forint

Dr. Seregi János: havi bruttó 80.000.- Forint

Vajzer János: havi bruttó 80.000.- Forint


A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságban, jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásban nem részesülnek.


Foglalkoztatottak létszáma: 23 fő
Személyi juttatás összesen: FELTÖLTÉS ALATT
Alkalmazottaknak nyújtott juttatás és költségtérítés: céges mobiltelefon és laptop használati jogosultság.
BKK bérlet térítés.


AA Társaság vezető állású munkavállalói Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető (a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208.§ (1) bek.). A Társaságnak az Mt. 208.§ (2) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalója nincs. Önálló cégjegyzésre a Társaság munkavállalói közül egyedül Dr. Kocsis Zsolt László jogosult, akinek
neve: Dr. Kocsis Zsolt László,
tisztsége: ügyvezető igazgató,
munkaköre: ügyvezető,
pénzbeli juttatásai:

  • alapbére: havi bruttó 680.000,- Forint,
  • időbérben nem részesül,
  • időbért megalapozó megállapított időtartama nincs,
  • teljesítménybérben, prémiumban jelenleg nem részesül,
  • teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelménye jelenleg nincs.


Dr. Kocsis Zsolt László munkavállalót a végkielégítés és a felmondási idő az Mt. általános szabályai szerint illeti meg.  

A megállapodás alapján kikötött időtartam: nincs.

A megállapodás szerinti kötelezettségvállalásának ellenértéke: nincs.


 

Dr. Kocsis Zsolt László a munkaviszonya alapján közvetve nyújtott pénzbeli juttatásai a következők:

- céges mobiltelefon és laptop használati jogosultság,

- személyes gépjármű használat.


A Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlák feletti rendelkezésre – mind elektronikusan, mind papír alapon – az ügyvezető igazgató önállóan jogosult.


A Társaságnál a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai szerint alkalmazott vezető tisztségviselő nem működik.

KAPCSOLAT