A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

Adatlap_közérdekű adatok igénylése_2023

Adatlap

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. lnfotv.) 71/D. (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez

 

Adatszolgáltató megnevezése: Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatszolgáltató címe: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Adatszolgáltató vármegye szerinti besorolása: Budapest

Adatszolgáltató hivatali kapu azonosítója vagy adószáma: 18549878-2-41

Adatszolgáltató típusa: köztulajdonban álló gazdasági társaság

Adatszolgáltatás éve: 2023

 1. A beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylések száma: 1
 2. Az 1. pont szerinti adatigénylésekben megismerni kívánt adatfajták/adatkörök száma: 1
 3. Teljesített: 1
 4. Elutasított: 0
 5. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges napok átlagos száma: 1
 6. A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételi helyének pontos internetes elérhetősége: http://www.tife.hu/kozzetetelilista.html
 7. Az lnfotv. 27. (1) bekezdése alapján az igényelt adat minősített adat: 0
 8. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés a) pontja szerint honvédelmi érdek: 0
 9. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés b) pontja szerint nemzetbiztonsági érdek: 0
 10. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés c) pontja szerint bűncselekmények üldözése vagy megelőzése: 0
 11. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés d) pontja környezet- vagy természetvédelmi érdek: 0
 12. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés e) pontja szerint központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdek: 0
 13. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés f) pontja szerint a külügyi, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok érdeke: 0
 14. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés g) pontja értelmében bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárás érdeke: 0
 15. Az lnfotv. 27. (2) bekezdés h) pontja szerint a szellemi tulajdonhoz fűződő jog: 0
 16. Üzleti titok: 0
 17. Banktitok: 0
 18. Adótitok: 0
 19. Egyéb titok: 0

Kérjük megnevezni (több is megadható vesszővel elválasztva): 0

 1. A megismerni kívánt adat nem közérdekű és nem közérdekből nyilvános (személyes) adat: 0
 2. Az lnfotv. 28. (3) bekezdése szerinti igény pontosítására nem érkezett válasz, és e nélkül az adatigénylés nem volt elbírálható: 0
 3. Az lnfotv. 29. (la) bekezdése alapján: 0
 4. Az lnfotv. 29. (Ib) bekezdése alapján: 0
 5. Az igényelt adat vonatkozásában a megkeresett szerv nem minősül adatkezelőnek. (Nem kezel adatot): 0
 6. Az lnfotv. 27. (5) bekezdése alapján döntés megalapozását szolgáló adatoknak minősülnek: 0
 7. Az lnfotv. 27. (6) bekezdése alapján további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálják: 0
 8. Az lnfotv. 27. (6) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné: 0
 9. Az adatkezelő által meghatározott költségtérítést az igénylő nem fizette meg: 0
 10. Az adatigény visszavonása miatti nem teljesítés: 0
 11. Benyújtott, de el nem bírált adatigénylések száma: 0
Weboldalunkon sütiket használunk

A tife.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.